z935656440500_ae8509e70a74ebccd91eb140e13cca43

Đồng hồ đo áp lực dầu Yamaki phi 160mm (150mm hay 6 inch) full inox

Đồng hồ đo áp lực dầu Yamaki phi 160mm (150mm hay 6 inch) full inox

Kiểm định đồng hồ đo áp lực dầu theo yêu cầu của đơn hàng
Đồng hồ đo áp lực dầu có nút cao su chống nguy hiểm do quá áp

Speak Your Mind

*