dong-ho-ap-suat-wika-chinh-hang-vp

Đồng hồ đo áp suất nước Wika – Đức với 1 thang đó là bar và maximum tương ứng 15bar, 25bar

Đồng hồ đo áp suất nước Wika – Đức với 1 thang đó là bar và maximum tương ứng 15bar, 25bar

Đồng hồ đo áp suất nước Badotherm Holland phi 63mm, KI1.6 đã kiểm định
Đồng hồ đo áp suất nước của hãng Wika, loại có 2 đơn vị đo là psi và bar

Speak Your Mind

*