dong ho ap suat chan khong

Đồng hồ đo áp suất chân không Yamaki, chân sau, vật liệu inox

Đồng hồ đo áp suất chân không Yamaki, chân sau, vật liệu inox

Đồng hồ đo áp suất Yamaki inox, có dầu, chân sau giao cho cty IETC

Speak Your Mind

*