^B7150E4E2102A4CFB9079EB69872C8555446AEE873173827EA^pimgpsh_fullsize_distr

Đồng hồ đo áp suất Yamaki chất lượng cao, giá rất tốt

Đồng hồ đo áp suất Yamaki chất lượng cao, giá rất tốt

Đồng hồ đo áp suất Yamaki dùng dầu chống rung hoặc không, vỏ inox chân đồng

Speak Your Mind

*